ข่าวอัพเดท » กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กรุงเทพ-กาญจนบุรี ชิงถ้วยรางวัล ผบก.น.7

กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กรุงเทพ-กาญจนบุรี ชิงถ้วยรางวัล ผบก.น.7

29 กรกฎาคม 2017
989   0

ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ-กาญจนบุรี ชิงถ้วยรางวัล
พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7

​นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ หรือ “โต วัดอรุณ”ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่าการกุศล ชิงถ้วย พล.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.7 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้เห็นคุณค่า รักและหวงแหนต้นไม้และป่าไม้ โดยมี พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล ผกก.สน.บางกอกใหญ่ เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน โดย “โต วัดอรุณ” ได้กล่าวว่าคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา สน.บางกอกใหญ่ ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางว่า เมื่อพวกเราปวารณาตนเข้ามาทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์กันแล้ว พวกเราก็ควรจะจัดทำโครงการดีๆขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยมีข้อสรุปกันว่าพวกเราควรจัดเป็นการท่องเที่ยวปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

​ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนต้นไม้และป่าไม้ซึ่งเป็นมรดกของชาติ ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานของพวกเราชาวไทยต่อไป อีกทั้งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังนำมาเพื่อการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่และครอบครัว และเพื่อใช้ในพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ได้อีกด้วย ผมในนาม ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ใคร่ขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องชาว บางกอกใหญ่และเพื่อนๆนักอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการดีๆของเราในครั้งนี้ โดยท่านสามารถติดต่อร่วมโครงการนี้ได้ที่ผมโดย ตรง นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ เบอร์ 089-891-7979

 

​หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
​คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม โดย การร่วมมือกับชาวบ้านในชนบท หรือชุมชนแออัดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาในพื้นที่ พร้อมทั้งหารายได้เพื่อนำมาใช้สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน และพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ เพื่อสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน และพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ขึ้นในรูปแบบการปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น และการแข่งขันแรลลี่ ชิงถ้วยรางวัลผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๗
​วัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
๑. เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจทำสาธารณกุศลปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเห็นคุณค่า รัก และหวงแหนต้นไม้และป่าไม้
๒. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Eco-Tourism) ภายในประเทศ
๓. เงินรายได้เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่และครอบครัว และเพื่อใช้ในพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่


​รูปแบบกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
​เป็นการจัดแรลลี่ในรูปแบบพิเศษ นอกจากความสนุกสนานและได้ถ่ายภาพกับทิวทัศน์อันสวยงามแล้ว ท่านยังได้รับสาระความรู้เนื้อหาที่น่าสนใจ จาก การบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ นโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อทรัพยากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผังเมือง พื้นที่ป่า สภาพแวดล้อม อาหาร และวัฒนธรรมในภาคกลางคืน นอกจากเป็นการสนุกสนานจากเกมต่างๆแล้ว ท่านจะได้มีการสร้างส่วนร่วมกับการแสดง ดนตรี เกมส์ต่างๆ และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านจากชาวบ้านในพื้นที่
​กำหนดการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 07.30 น. ปล่อยรถ ณ ศูนย์เยาวชนและสนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ถ.พุทธมณฑลสาย 2
เวลา 10.30 น. ผู้เข้าแข่งขันถึงสถานที่ปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กาญจนบุรี
เวลา 11.30 น. ผู้เข้าแข่งขันถึงโรงแรม PAVILION RIMKWAI RESORT อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น. เริ่มกิจกรรมแข่งขัน วอร์คแรลลี่
เวลา 17.30 น. เข้าที่พัก
เวลา 18.30 น. เริ่มงานปาร์ตี้ สานสัมพันธ์บางกอกใหญ่
เวลา 20.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล
​ผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่โดย
นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
นายจำเริญ นาคะเลิศกวี รองประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
นายจักรพันธ์ ธัญญสิริ รองประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
และคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา สน.บางกอกใหญ่
​ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7
พันตำรวจเอก อดิศักดิ์ คุณพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7
พันตำรวจเอก เมธี รักพันธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7
พันตำรวจเอก จารุภัช ทองโกมล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
​รายนามท่านผู้ร่วมสนับสนุนส่งทีมเข้าแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
1.ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดย กลุ่มเพื่อนคุณวิทย์ วัดอรุณ จำนวน 10 คัน
​รายนามท่านผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย(เฮียยุ่ง)