ข่าวอัพเดท » ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

7 กรกฎาคม 2017
829   0

วันนี้ (7 ก.ค.60) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป1) /ผอ.ศปทส.ตร./ผอ.ศงช.ตร.  พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป22)/รอง ผอ.ศปทส.ตร./รอง ผอ.ศงช.ตร.  พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป24) /รอง ผอ.ศปทส.ตร./รอง ผอ.ศงช.ตร. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ,

กรมศุลกากร , ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ , กรมปศุสัตว์ , กรมการปกครอง , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) , สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กองนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม

 

สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  , กลุ่มงานควบคุมการค้างาช้าง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  รอง ผบช.น./ภ.1-9 และ ศชต./ผอ.ศปทส.น./ภ.1-9 และ ศชต. และชุดปฏิบัติการปราบปรามฯ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแล ป้องกัน ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการกำกับดูแล ป้องกันปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด