ข่าวอัพเดท » ผู้การปิ่น ลุยจับเด็กแว้นแข่งรถ รบกวนชาวบ้าน ในพื้นที่ บก.น.5

ผู้การปิ่น ลุยจับเด็กแว้นแข่งรถ รบกวนชาวบ้าน ในพื้นที่ บก.น.5

5 เมษายน 2019
1122   0

วันนี้(6เม.ย.62) เวลา 00.30 น. ชุดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) , กองบังคับการตำรวจจราจร , กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการแข่งขันรถ

ในทางสาธารณะ โดย ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เป็น หน.ชุดปฏิบัติการรองรับการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ดังกล่าว หน.ชุดปฏิบัติการฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.,พ.ต.อ.อนุวัตร สุวรรณภูมิ รอง ผบก.น.5 ,พ.ต.อ.กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์ ผกก.ฝอ.บก.จร. และพ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะในพื้นที่ บก.น.5 โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ ได้มีการตรวจ DNA และลายพิมพ์นิ้วมือ ของผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่22/2558 และ 46/2558 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง มีผลการปฏิบัติดังนี้
-จับกุมแอดมินโพสเฟสบุ๊คเชิญชวนแข่งรถในทางฯ 1 ราย เพจที่ 115 หมายจับที่ 99

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจค้นร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและร้านแต่งรถจักรยานยนต์ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแต่งรถซิ่ง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนซึ่งมีผลการปฏิบัติดังนี้ ตรวจค้นร้านท่อเสีย ๒๘ ร้าน ยึดท่อไอเสียของกลางมาเพื่อตรวจสอบ ๒ รายการ
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กองตรวจมลพิษ โดยนายธวัชชัย แก้วภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และทีมงาน ได้ตรวจวัดระดับเสียงท่อไอเสียที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (๙๕ เดซิเบล) ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยตรวจรถจักรยานยนต์คันใหญ่ (บิ๊กไบค์) จำนวนทั้งหมด ๕๗ คัน พบมีท่อไอเสียเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานกำหนดจำนวน ๒๘ คัน จึงได้ออกคำสั่งห้ามใช้รถเป็นเวลา ๓๐ วัน


-ตรวจวัดเสียงดัง รถจักรยานยนต์คันใหญ่ (บิ๊กไบค์) จำนวนทั้งหมด 57 คัน พบมีท่อไอเสียเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานกำหนด(95เดซิเบล)จำนวน 28 คัน จึงได้ออกคำสั่งห้ามใช้รถเป็นเวลา 30 วัน และดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 1,000 บาท
-ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22 และ 46/2558 โดยได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 79 คัน และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้จำนวน 34 ราย ผู้ใหญ่ 49 ราย รวมทั้งหมด 83 ราย พร้อมนำเข้าอบรมเด็กแว้นที่ บก.สปพ.(191)ในวันอังคารที่ 9 เม.ย.62


-ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและเก็บตัวอย่าง DNA ทั้งหมด คน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะครับ

  • ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒ และ ๔๖/๒๕๕๘ โดยได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน ๗๙ คัน และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้จำนวน ๓๔ ราย ผู้ใหญ่ ๔๙ ราย รวมทั้งหมด ๘๓ ราย โดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและเก็บตัวอย่าง DNA ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติพบสารเสพติดในปัสสาวะเยาวชนจำนวน ๒ ราย ผู้ใหญ่ ๑ราย เด็ก ๑ ราย เป็นเมทแอมเฟตามีนทั้ง ๒ ราย


จากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งขันรถในทางสาธารณะและผู้ขับขี่รถจักรยายนต์คันใหญ่ (บิ๊กไบค์) ว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังส่งผลร้ายตามมาอีกมากมายและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยอบรมบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่จะกำหนดต่อไป